Oslo

Bjørvika (Oslobukta)

Operagata 73, Oslo

Kitchen Opening hours

Monday - Thursday 11:30 - 22:00
Friday 11:00 - 22:30
Saturday 11:30 - 22:30
Sunday 12:00 - 21:00

Hegdehaugsveien

Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Kitchen Opening hours

Monday - Thursday 12:00 - 22:00
Friday & Saturday 12:00 - 23:00
Sunday 12:00 - 21:00

Karl Johans Gate (Oslo city center)

Karl Johans gate 45, 0162 Oslo

Kitchen Opening hours

Monday - Thursday 11:00 - 22:00
Friday - Saturday 11:00 - 23:00
Sunday 12:00 - 22:00

Solli Plass (Frogner)

Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Kitchen Opening hours

Monday - Thursday 11:00 - 22:00
Friday 11:00 - 23:00
Saturday 13:00 - 23:00
Sunday 14:00 - 21:00

Storo

Vitaminveien 31, 0484 Oslo

Kitchen Opening hours

Monday to Thursday 15:00 - 21:00
Friday 15:00 - 22:00
Saturday 13:00 - 22:00
Sunday 13:00 - 21:00